Howdy!

Det glæder os at byde dig velkommen til Howdy. Inden du kan komme i gang med første besvarelse, er vi i henhold til databeskyttelsesloven nødsaget til at bede om dit samtykke. Det kan du læse igennem herunder.

Vi håber du har lyst til at deltage og ser frem til at modtage din første registrering.

Med venlig hilsen,
Team Howdy


Samtykke

Du er ved at tage Howdy løsningen i brug.

Ved at bruge Howdy løsningen giver du frivilligt Howdy ApS, CVR-nr. 35395539 samtykke til følgende:

Samtykke til behandling af personoplysninger.

Du er ved at tage Howdy i brug. Ved at bruge Howdy samtykker du frivilligt til, at Howdy ApS må foretage følgende behandlinger af dine personoplysninger:

a. Oprette en brugerprofil og behandle dine personoplys-ninger, herunder ved profilering

Profilen oprettes ud fra følgende personoplysninger, vi har modtaget fra din arbejdsgiver: kontaktoplysninger, dvs. navn, e-mailadresse, telefonnummer, postnummer og evt. sundhedsordning, samt dit organisatoriske tilhørsforhold. Dine svar bliver indsamlet via spørgsmålene i Howdy. De oplysninger vi registrerer kan afhænge, af hvilke moduler, din arbejdsgiver har aktiveret. Vi bruger oplysninger og svar til at profilere og kontakte dig, hvis dette bliver relevant. Derved kan vi og vores beredskab give den bedste vejledning til dig. Hvis du er i kontakt med beredskabet indsamles oplysninger af vores beredskab på baggrund af telefonsamtaler, der kan gemmes på din profil.

b. Tilknytte demografiske data og grupperinger til din profil

Grupperingerne sker på baggrund af den eller de afdelinger, som du indgår i på din arbejdsplads. Vi modtager oplysninger herom fra din arbejdsgiver. Demografiske data er indsamlet fra samarbejdspartnere, så vi på statistisk niveau kan blive klogere og yde en endnu bedre hjælp til de af vores brugere, som har brug for det.

c. Registrere og bruge følsomme personoplysninger om dig, herunder helbredsoplysninger.

Formålet med disse behandlinger er altid at levere servicen og beredskabet til dig. Vi registrerer kun de oplysninger, du selv vælger at dele med os og vores beredskab. Visse af oplysningerne kan være følsomme personoplysninger om dig.

d. Videregive dine følsomme personoplysninger til beredskabet

Formålet er, at beredskabet kan rådgive dig på baggrund af dine indtastninger i Howdy. Hvis du i samtalen frivilligt accepterer det, registrerer vi en kategorisering af samtalen med en årsagskode (fx arbejdspres, problemer med kollega osv.) med henblik på anonym rapportering f.eks. til din arbejdsgiver. Vi kan også registrere eventuelle anbefalinger til at søge behandling eller anden yderligere rådgivning i Howdy's database. Beredskabet opbevarer dine oplysninger, deres rådgivning og anbefalinger til dig i deres journalsystem, jf. Sundhedsloven og journalføringsbekendtgørelsen.

e. Bruge dine registrerede oplysninger til at lave statistik og videregive statistikker til din arbejdsgiver, evt. pensions-selskaber m.fl.

Statistikker er anonyme. Vi videregiver ikke personhenførbare oplysninger om dig.

f. Vi og tredjeparter må bruge dine oplysninger i anonymiseret form.

De anonymiserede oplysninger bruges såvel til interne formål (oprettelse af benchmarking i Howdy, machine learning o. lign.), til vores samarbejde med tredjeparter, herunder til videnskabelige formål.

g. Behandle dine oplysninger for at forbedre vores service og yde support.

Vi anvender dine personoplysninger til at forbedre vores service, herunder yde teknisk support på Howdy.

Privatlivspolitik og vilkår

Vi behandler altid dine oplysninger efter vores persondatapolitik og vilkår, som du kan læse her: Vilkår & Privatlivspolitik

Heri er det bl.a. beskrevet hvilke rettigheder du har som bruger.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om vores services på denne website adresse: https://howdy.care/dk, og du kan altid på vores hjemmeside se, hvem vi samarbejder med, så du ved hvem der får de anonymiserede/statistiske data.

Information

Du bedes udfylde eller verificere nedenstående oplysninger.

Ønsker du, at vi kommunikerer med dig på din private e-mailadresse i stedet for den vi har modtaget fra din arbejdsgiver, så er du velkommen til at skifte den. Det samme gælder også dit mobilnummer.

Du vælger selv din kode og vi beder dig om at taste den to gange, så vi er sikker på, at du har tastet rigtigt. Koden skal bestå af tal (ikke bogstaver) og skal være mindst 4 cifre.

Udfyld venligst også din afdeling.